Vad är CSPT?

CSPT - Certified Sports Physiotherapist

Certified Sports Physiotherapist (CSPT) är en kvalitetssäkrad, idrottsmedicinskt utbildad fysioterapeut.

Certifieringen sker via Fysioterapeuternas sektion för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin som certifierar vidareutbildade fysioterapeuter för att arbeta med motionärer och elitidrottare på fältet.

CSPT certifierade fysioterapeuter är redo för att arbeta med både landslag, förbund och den enskilda idrottaren på alla nivåer.

För att kunna bli CSPT behövs följande:

  • Legitimerad Fysioterapeut eller sjukgymnast sedan 3 år tillbaka
  • Arbete på klinik med idrottsmedicinsk inriktning minst tre år samt ett års erfarenhet av idrottsmedicinskt arbete på fältet inom idrotten alternativt arbete på annan form av vårdinrättning med patientarbete SAMT idrottsmedicinskt arbete med idrottsklubb/ enskild idrottare / landslag i minst tre år.
  • Högskolekurs i idrottsmedicin på avancerad nivå, minst 7.5 hp alternativt enstaka kurser motsvarande Steg 1 och 2 samt fördjupningskurs enligt SFAIM.s utbildningsstege.
  • Genomgången och godkänd certifiering A och B