Välkommen till

Hittaidrottsmedicin.se

Denna sida är till hjälp för patienter och vårdgivare som vill komma i kontakt med en fysioterapeut med kompetens inom området fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

Utöver nyttan med att kunna hänvisa patienter till kunniga kollegor är syftet med förteckningen att fysioterapeuter ska kunna söka upp kollegor att rådfråga, auskultera hos eller hitta någon som kan föreläsa om sina kunskaper. Det finns en styrka och en stor underlättande faktor i att ta del av varandras kompetenser och därmed kunna utveckla verksamhetsområdet!

Sidan drivs ideellt, därför kan fördröjning av uppläggning/svar förekomma.