Petra Ek

Jag erbjuder:

Rehabilitering vid idrottsskada
Vård av barn/unga
Diagnostiskt ultraljud
Fysioterapi för idrottsföreringar/idrottsarrangemang

Kontaktuppgifter: