Malin Bergström

Jag erbjuder:

Rehabilitering vid idrottsskada
Fysioterapeutisk behandling
Vård av barn/unga
Enkla ortoser för knä, fot, axel
Fysioterapi för idrottsföreringar/idrottsarrangemang

Kontaktuppgifter: