Johanna Ring Carlsson

Jag erbjuder:

Rehabilitering vid idrottsskada
Fysioterapeutisk behandling
Vård av barn/unga
Fysioterapi för idrottsföreringar/idrottsarrangemang
Föreläsning

Kontaktuppgifter: