Christina Mikkelsen

Jag erbjuder:

Rehabilitering vid idrottsskada
Fysioterapeutisk behandling
Vård av barn/unga
Specialisthandledning

Kontaktuppgifter: